Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:  ÁSZF..) a dr. Turiné Laszik Katalin egyéni vállalkozó (8000 Székesfehérvár, Sajó utca 135. Nyilvántartási szám: 52269967; Adószám: 68799944-1-27; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám: +36 706791400 továbbiakban:  Eladó vagy KaTáska) által üzemeltetett www.kataska.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A KaTáska mint a www.kataska.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a KaTáska rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a kataska.hu erre a célra szolgáló felülete tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

1. FOGALMAK:

KaTáska/Eladó jelenti a dr. Turiné Laszik Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 8000 Székesfehérvár, Sajó utca 135. nyilvántartási szám: 52269967 adószám: 68799944-1-27

Felhasználó: az a természetes személy, aki a kataska.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Vásárló: az az Ügyfél, aki a kataska.hu oldalon a Megrendelő Űrlapon megrendelést adott le.

Weboldal: a www.kataska.hu 

Termék: minden olyan a KaTáska által eladásra kínált termék, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

Tartalom:

 – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
–  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
–  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

Megrendelés értéke: egy Megrendelésben a KaTáskától megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménymértékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

2. MEGRENDELÉS

2.1. Megrendelés leadása

2.2.1.  A KaTáska.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)nél a Megrendelem gombra kattint, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat.

2.2.2.  Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés és Véglegesítése gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.

2.3.2. A banki utalásos fizetés esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek).

2.3.3.  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

2.3.4. A KaTáska a vételár visszafizetését az alábbi módon vállalja:

– A Vásárló által megadott bankszámlára történő utalással.

2.3.5. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

2.3.6. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

-amennyiben a Vásárló a Megrendelés véglegesítésétől számított 8 napon belül nem egyenlíti ki a Megrendelés összegét.

 – ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

3. SZÁLLÍTÁS 

3.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.

3.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

3.3. Az Eladó a szállítást elsősorban magyarországi címre vállalja, külföldi címre történő szállítás esetén a szállítás módjáról és díjáról külön egyeztetés szükséges

3.4. A Vásárló a Termék szállítását Pick-Pack Pontra. MPL Pontra, csomagautomatába és házhoz szállítva is kérheti. Ezek költségei eltérőek.

3.5. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

4. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

5. SZÁMLÁZÁS

5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

5.2. Az Eladó előlegszámlát (proforma) állít ki. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

5.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

6. ELÁLLÁS,TERMÉKEK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus levél útján a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

6.3. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

- a Vásárló sajátos kérése szerint készült, vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre;

6.4. A KaTáska a Termék visszaérkezésétől vagy a Fogyasztó által a visszaküldésről szóló igazolás elküldésétől (amelyik hamarabb történik) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszautalni a visszaküldött termék árát és a szállítási költséget a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra. A KaTáska a visszaküldésre ugyanazt a szállítási díjat téríti meg a Fogyasztónak, amit Fogyasztó korábban szállítási díjként kifizetett.

6.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére

6.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén a Vásárló a hiba felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül köteles a hibát közölni (lehetőség szerint fotóval alátámasztva) és a vásárlást igazoló számlaképet elküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.  A KaTáska minden termékére 1 év szavatosságot vállal. KaTáska köteles a hiba közlésétől számított 14 napon belül a teljes vételárat és a szállítási díjat a Vásárló által megadott bankszámlaszámra átutalni. A Vásárló köteles a KaTáska kérésére a hibás terméket a hiba közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. 

8. FELELŐSSÉG

8.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.  Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

9. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

10. SZELLEMI TULAJDON

10.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a KaTáska tulajdonát képezi és a KaTáska ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

10.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a KaTáska kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

10.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

10.4. Amennyiben KaTáska egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.
  

11. TITOKTARTÁS

11.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

11.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül.

11.4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy KaTáska részére Megrendelést ad le, a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy KaTáska partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre KaTáska az ügyfél adatokat továbbíthassa. KaTáska az adatokat kizárólag a szállítást végző cégnek, illetve a könyvelést végző könyvelőirodának továbbít adatokat. KaTáska a személyes adatokat az adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeli. 

12. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

KaTáska a személyes adatokat a mindenkor hatályos, www.kataska.hu weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeli.  

13. VIS MAIOR

13.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a KaTáskát érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi KaTáska számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

13.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

13.3.  Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

14. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

14.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

14.2. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.

14.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.